Általános Szerződési Feltételek

 

 Vásárlási tudnivalók

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Könyvgalaxis Kft., és kapcsolt gazdasági társaságai, együttesen KönyvmolyGalaxis csoport (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a Happily.hu weboldalon és a Szolgáltató által üzemeltetett teljes webáruházcsoporton keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Happily.hu weboldalon vagy a Szolgáltató által üzemeltetett teljes webáruházcsoport bármely tagján keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.
 
 

1. Szolgáltató adatai:

 

Happily.hu jogosultja és üzemeltetője – a továbbiakban Szolgáltató – a Könyvgalaxis Korlátolt Felelősségű Társaság
Név: Könyvgalaxis Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6725 Szeged, Dobó utca 12. B. ép.
Levelezési cím: 7630 Pécs, Üszögi-kiserdő utca 1.
Telefonszám: +36 70 5144 324
E-mail cím: ugyfelszolgalat@konyvgalaxis.hu
Cégjegyzékszám: 06-09-026527
Nyilvántartó bíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

Tárhelyszolgáltató: Könyvgalaxis Kft. és kapcsolt gazdasági társaságai.
Címe: 6725 Szeged, Dobó utca 12/B.
E-mail cím: info@konyvgalaxis.hu
A szolgáltató a weboldalon feltüntetett üzleteket működteti.
 
 

2. Általános tudnivalók

 

2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely Happily.hu weboldalon vagy a Szolgáltató által üzemeltetett teljes webáruházcsoport bármely tagján (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Happily.hu online áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Az Happily.hu online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

2.1.1. A Szolgáltató kijelenti, hogy webáruházcsoportot üzemeltet. Az ezen webáruházcsoport bármely tagján történő vásárlás egységes ÁSZF hatálya alatt történik. A webáruházcsoport tagjainak mindegyike esetében az üzemeltető a Könyvgalaxis Kft. kapcsolt gazdasági társaságai, azaz a KönyvmolyGalaxis csoport. A webáruházcsoport tagjai jelenleg a következő webáruházak: Happily.hu, Alexandra.hu, Alibook.hu. A webáruházcsoport tagjai egységes ügyfélnyilvántartási rendszerrel működnek. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a webáruházcsoport egyes tagjait átnevezze, megszüntesse, vagy a webáruházcsoportot új taggal bővítse.

2.2. A Happily.hu online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

2.3. A Happily.hu online áruházban történő vásárláshoz regisztráció szükséges, az ÁSZF-ben és az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint.

2.4. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között a megrendeléssel magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, az ÁSZF és az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat feltételei szerint.

2.5. A szerződés nyelve magyar.

2.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

2.7. Ügyfélszolgálat:

Könyvgalaxis Kft. és kapcsolt gazdasági társaságai.
Ügyfélszolgálat postacíme: 7630 Pécs, Üszögi-kiserdő utca 1.
Telefon: +36 70 5144 324
Telefon: +36 70 5144 327
E-mail: ugyfelszolgalat@happily.hu
 
 

3. Bejelentkezés és Regisztráció

 

3.1. Az első vásárlás megkezdése előtt az Ügyfélnek be kell jelentkezni a Happily.hu webáruházba. Kétféle bejelentkezést különböztetünk meg: 1, bejelentkezés meglévő közösségi média profil alapján (Facebook, Google), vagy 2, bejelentkezés önálló, teljes regisztrációval.
Mindkét típusú bejelentkezésre érvényes az, hogy az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató nyilvántartásba vegye és kezelje a 2011. évi CXII. törvény, valamint a Szolgáltató Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatának előírásai szerint, valamint a jövőben termékeivel, akcióival kapcsolatos információkat juttasson el az Ügyfélnek. Az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását az Ügyfél önként és határozatlan időre adta azzal, hogy írásban bármikor visszavonhatja.
3.2. Mindkét típusú bejelentkezésre érvényes az, hogy Szolgáltató a regisztráció során megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Ügyfelet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
3.3. A teljes, önálló regisztráció alapján bejelentkezés, vagyis a Happily.hu webáruház regisztrációs formulájának kitöltése és elküldése egyben a regisztrációs formula alatt olvasható, a Happily Könyvklub Tagsági Megállapodásban foglaltak elfogadását is jelenti. A Happily Könyvklub Tagsági megállapodás szövege itt olvasható önállóan: https://happily.hu/hir/happily-konyvklub-tagsagi-megallapodas
 
 

4. Megrendelés

 

4.1. Az Ügyfél a Weboldalon történő megrendelésével egyidejűleg kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
4.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
4.3. Megrendelhető termék a Webáruházban található valamennyi árucikk. A termékek tulajdonságairól, jellemzőiről, a rendelés feltételeiről az Ügyfél a termékekhez tartozó konkrét oldalon tájékozódhat. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét a 2.7. pontban találja.
4.4. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
4.5. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
4.6. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
4.7. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
4.8. Megrendelés feladására kizárólag a Happily.hu online áruházban, a termékválasztást követően van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékek alatt található „Kosárba” ikonra kattintással rendelheti meg.
Az oldal tetején levő „táska ikon”-ra kattintva megtekintheti a kiválasztott termékeket, törölheti azokat a kosárból, vagy a Könyvespolcra teheti. Kosarában az Ügyfél tetszőleges számú terméket elhelyezhet, akár több példányt is rendelhet ugyanabból a termékből. A termékek darabszámát úgy módosíthatja, hogy a termék mellett levő „+” vagy „-” nyomógombot megnyomja.
4.9. A kiválasztott termékek megrendelését az Ügyfél Kosár funkciónál teheti meg. Ott a Tovább a fizetésre ikonra kattintva ellenőrizheti a kosarában lévő termékeket, módosíthatja a számlázási és szállítási adatokat. Lehetősége van arra, hogy megrendelésenként külön szállítási és számlázási címet adjon meg. Ezután a Megrendelés lezárása ikonra kattintva véglegesítheti a rendelését.
4.10. Szolgáltató a rendelés beérkezéséről automatikus értesítést küld az Ügyfélnek e-mailen. A rendszer ezt követően kezdi meg az Ügyfél megrendelésének tényleges feldolgozását. A rendeléseket a rendelkezésre álló készlet erejéig teljesíti a Szolgáltató.
4.11. A beérkezett rendelések feldolgozása után az Ügyfelet egy újabb e-mailben – a továbbiakban visszaigazoló e-mail – értesíti a Szolgáltató a sikeres készletfoglalásról, illetve jelezi, amennyiben bizonyos termékek átmeneti készlethiány miatt nem szállíthatók. Ezeket a tételeket automatikusan töröli a Szolgáltató a megrendelésből.
E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, és e visszaigazolással érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és Ügyfél között.
4.12. A Szolgáltató a visszaigazoló e-mail-ben az Ügyfelet tájékoztatja a várható szállítás idejéről.
4.13. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, amennyiben a Szolgáltató visszaigazolása az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg.
4.14. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a megrendelés beérkezését igazoló 4.10. szerinti automatikus e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt lehetőség szerint haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül jeleznie kell a Szolgáltató felé a 2.7. pontban megadott elérhetőségen. Az ennek elmulasztásából eredően a Szolgáltatót ért károkért az Ügyfél köteles helytállni.
4.15. A fentiek szerint történt megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A szerződés utólag hozzáférhető a megrendelési szám alapján, korlátlan ideig.
4.16. A megrendelt termékeket tartalmazó csomag elkészülte után még egy értesítést küld a Szolgáltató a kiszállításról, melyben megtalálható a csomagazonosító és a kiszállításra kerülő tételek felsorolása.

 

 
 

5. E-könyv vásárlásának speciális szabályai

 

5.1. Az e-könyv nyomtatásban megjelent könyvek digitális változata, amelyet elsősorban mobil eszközökön (e-book olvasó, okos telefon, táblagép) lehet olvasni. A szöveg- és képanyag egy célszerűen egybeszerkesztett csomagjáról beszélhetünk, mely lehetővé teszi a nyomtatott könyvekhez képest jelentős kényelemnövekedés és többletfunkció megvalósítását.
Az e-könyv leggyakrabban .epub vagy .mobi kiterjesztésű fájl. Az epub formátum egy nemzetközi e-könyv szabvány, amely lehetővé teszi a betűméretek változtatását, különböző méretű képernyő alkalmazását. Az epub formátum a szemkímélő e-ink technológiát használó e-könyvolvasókon (pl. Koobe, PocketBook), okostelefonokon (iPhone, androidos készülékek) iPaden és egyéb tableteken, valamint személyi számítógépen olvasható. Két változatban létezik: Adobe DRM másolásvédelemmel ellátva illetve anélkül.
A mobi a Kindle készülékek szintén e-inkes, szemkímélő technológiát használó szabványformátuma.
5.2. A kiválasztott e-könyvek megrendelése a további termékeknél leírt módon történik.
5.3. Az e-könyv jellegéből eredően, ha az Ügyfél csak e-könyvet vásárol, abban az esetben:
• szállítási költség nem merül fel.;
• szállítási határidő: „Azonnal”, hiszen az e-könyv letölthető;
• az Ügyfél csak bankkártyás fizetési móddal tud vásárolni;
• átvételi mód kiválasztására nincsen mód és Szállítási adatokat sem kell megadni, mert a termék az eKönyveim menüpont alatt lesz letölthet;
• az Ügyfél számláját postai úton kapja meg;
• e-könyvre a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29. § értelmében az Ügyfél nem gyakorolhatja az elálláshoz való jogát, amelyet a megrendelés leadásával az Ügyfél tudomásul vesz és elfogad.
5.4. Az e-könyv vételárának kifizetését követően a megrendelt termék elérhető lesz az Happily.hu oldalra történő bejelentkezés után az eKönyveim menüpontban. Szolgáltató e-mailben külön értesítést nem küld az e-könyvek kézbesítéséről az Ügyfél részére.
A vásárolt terméket az Ügyfél eKönyveim menüpontból tudja letölteni és elmenteni ePub vagy mobi formátumban.
Minden megvásárolt e-könyv az eKönyveim menüpontban megtalálható marad, és utólag bármikor korlátlan példányban letölthető.
5.5. Szolgáltató felhívja Ügyfelei figyelmét arra, hogy e-könyvek olvasásához az eszközre előzőleg e- könyv olvasó alkalmazást kell telepítenie, melynek beszerzése az Ügyfél feladata.
5.6 E-könyv letöltéséről:
1. Adobe DRM másolásvédelemmel nem rendelkező e-könyvek esetén:
Az olvasót USB kábellel kell csatlakoztatni a számítógéphez (kivétel, ha Wifi kapcsolattal rendelkezik az olvasó), majd meg kell nyitni egy fájlkezelő programot. Ezután ki kell választani azt a könyvet, amit át szeretnénk tölteni, és az egér bal gombját lenyomva tartva átmozgatni az olvasóra. Ezután a program áttölti a könyvet, ami több másodpercig is eltarthat.
Ha a művelet befejeződött, a könyv elolvasható az e-könyv olvasó segítségével, miután azt lecsatlakoztatta a számítógépről.
2. Adobe DRM másolásvédelemmel ellátott e-könyvek esetén:
Adobe Digital Editions telepítése szükséges.
Személyi számítógépen az ingyenes Adobe Digital Editions program teszi lehetővé e-könyvek kezelését, megtekintését. Segítségével letölthető a digitális tartalom, és a másolásvédett e-könyv átvihető másik számítógépre vagy eszközre. A program letölthető a következő címen: www.adobe.com/products/digitaleditions/
Az Adobe Digital Editions jelenleg Windows és Mac OS platformon érhető el.
Adobe ID létrehozása
Az Adobe Digital Editions letöltése után aktiválni kell a számítógépet egy Adobe ID segítségével. Az "Adobe ID"-hoz az Adobe oldalán ingyenesen lehet regisztrálni, majd az Adobe ID a megadott e-mail címre érkező levélben tekinthető meg.
Regisztáció: www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm?nf=1&loc=hu_HU&nl=1
Az Adobe ID teszi lehetővé a másolásvédett elektronikus tartalom több eszközre, számítógépre történő átmásolását. Ebben az esetben minden eszközt ugyanazzal az azonosítóval kell aktiválni. Adobe ID nélkül a letöltött tartalom csak egy számítógépen olvasható.
Miután megrendelte webáruházunkban az elektronikus tartalmat, kapni fog egy e-mail-t, amely a megvásárolt tartalmak letöltési címeit tartalmazza. Rákattintva ezekre a címekre a letöltendő tartalmat az Adobe Digital Editions programmal kell megnyitni. Az e-könyvet a program automatikusan letölti és elhelyezi a megfelelő könyvtárban:
- Windows 7 és Vista esetén "Documents > My Digital Editions"
- Windows 2000 és XP esetén "My Documents > My Digital Editions"
- Mac OS esetén "Documents > Digital Editions"
Ezután a könyv elolvasható az Adobe Digital Editions program segítségével.
5.7 E-könyv áttöltése az olvasóra
A választott e-könyveket kosárba kell helyezni, majd kattintani a fizetés gombra.
Az olvasót csatlakoztatni kell a számítógéphez, majd megnyitni az Adobe Digital Editions programot. Az Adobe Digital Editions automatikusan felismeri az olvasót, melynek ikonja megjelenik a bal oldali menüben. Válassza ki azt a könyvet, amit át szeretne tölteni, tartsa lenyomva az egér bal gombját, miközben átmozgatja az olvasó ikonjára. Ezután a program elkezdi áttölteni a könyvet, ami több másodpercig is eltarthat.
Ha a művelet befejeződött, akkor a könyv elolvasható az e-könyv olvasó segítségével.
Speciális szoftver az e-könyvek olvasásához e-könyv olvasókon nincs, tableteken és androidos készülékeken a könyvek olvasásához a Bluefire Reader nevű ingyenesen letölthető olvasóprogramot ajánljuk Adobe DRM másolásvédelemmel nem rendelkező e-könyvek olvasásához.

 
 

6. Szállítási feltételek

 

6.1. Belföldi házhoz szállítás

Szolgáltató a megrendelt termékeket a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhelye: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.) csomagszállító szolgáltatásával juttatja el az Ügyfél által megjelölt címre.

6.2. A szállítási költség a rendelés értékétől függően Magyarország területén:

Az alap szállítási költség, a rendelés értékétől függően, Magyarország területén:
• 3.999 Ft rendelési összegig: 1.599 Ft szállítási költség
• 4.000-6.999 Ft rendelési összeg értéktartományban: 1.299 Ft szállítási költség
• 7.000-10.999 Ft rendelési összeg értéktartományban: 999 Ft szállítási költség
• 11.000 Ft feletti rendelési összegnél: INGYENES szállítás.

Pótdíjas szállítási költség (utánvétes szállítás esetén), a rendelés értékétől függően, Magyarország területén:
• 3.999 Ft rendelési összegig: 1.599 Ft + 299 Ft szállítási költség
• 4.000-6.999 Ft rendelési összeg értéktartományban: 1.299 Ft + 299 Ft szállítási költség
• 7.000-10.999 Ft rendelési összeg értéktartományban: 999 Ft + 299 Ft szállítási költség
• 11.000 Ft feletti rendelési összegnél: INGYENES szállítás.

A Happily Könyvklub tagok számára a Szolgáltató időszakosan kedvezményes, akár ingyenes szállítást biztosíthat. A kedvezmény feltételeit és időszakait leíró dokumentumot a Happily Könyvklub tagok a regisztráció során megadott e-mail címre legkésőbb a kedvezményes időszak első napján megkapják, valamint a szállítási kedvezmény ekkor, frissítés formájában bekerül a Happily Könyvklub Tagsági Megállapodás szövegébe.

6.3. A raktáron lévő könyvek szállítási határideje 1 munkanap, amennyiben a rendelés 12 h-ig beérkezik, egyébként 2 munkanap.

Kivéve nagy kampányok tömeges rendelései esetén, amikor akár 6-7 munkanap is lehetséges.
Az aktuális szállítási határidőről a termékadatlapok adnak tájékoztatást.
A kiszállítás előtti napon e-mailben értesíti a Szolgáltató az Ügyfelet a csomag feladásáról.
A GLS a csomag feladását követő munkanapon 8-17 óra között szállít az Ügyfél által megadott címre, előzetes egyeztetés nélkül.

6.4. Külföldre történő csomagküldés

Külföldi címre való szállítással történő megrendelés esetén minden esetben egyedi előzetes egyeztetés szükséges a Szolgáltató ügyfélszolgálatával a feltételek egyeztetése érdekében.
 

 

7. Fizetési feltételek

 
7.1. Fizetés átvételkor

Házhoz szállítás esetén: A csomag átvételekor a futárnak az Ügyfél kizárólag készpénzben fizethet. A futárszolgálat bankkártyát, utalványt nem fogad el.

7.2. Online bankkártyás fizetés

Ebben az esetben a megrendelt termékek árát és az esetleges szállítási költséget a rendelés leadásakor előre kell kifizetnie az Ügyfélnek. A Happily.hu online áruház részére a bankkártya elfogadás lehetőségét a SimplePay, az OTP leányvállalata biztosítja bankkártya elfogadó rendszerén keresztül. Internetes vásárlás esetén az Ügyfelet a Bank weboldalára irányítja át a Szolgáltató, így a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi bankkártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik. A Happily.hu online áruház az Ügyfél bankkártyájának, illetve a mögötte álló számlájának semmilyen adatához nem jut hozzá!
Áruházunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet:
• Visa (dombornyomott)
• MasterCard (dombornyomott)
• American Express (dombornyomott)
• Electron (nem dombornyomott), kibocsátótól függően.
Amennyiben bankkártyás fizetés esetén rendelését nem tudjuk maradéktalanul teljesíteni, a hiányzó termék vételárát a lehető leghamarabb - legfeljebb 30 napon belül - visszautaljuk az Ön által megadott bankszámlaszámra.
 
 

8. Elállási jog

 

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy ügyfelekre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).
Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a) a terméknek,
b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak, illetve nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a telesítés megkezdése után elveszíti az elállási jogát.
8.1. Elállási jog gyakorlásának a menete:

8.1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. Az elállási jog gyakorlásához a Fogyasztó felhasználhatja az alábbi elállási nyilatkozatot, amely azonban formai szempontból nem kötelező. (Elállási nyilatkozat formanyomtatvány)
8.1.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
8.1.3. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
8.1.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.
8.1.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail útján történő értesítés esetén az e-mail elküldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
8.1.6. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 7.1.8. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
8.1.7. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. A házhoz szállítással vásárolt termékek elállási joga a Szolgáltató szaküzleteiben is gyakorolható. Az Ügyfél kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról, erre vonatkozó igényeket Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.
8.1.8. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kiszállításért fizetett költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
8.1.9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a
hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
8.1.10. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
 
 

9. Jótállás

 

9.1. Kötelező jótállás
9.1.1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.
9.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.
9.1.3. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.
9.1.4. Jótállás esetén az Ügyfelelt ugyanazon jogok illetik meg, mint a 9.1. pontban, a kellékszavatosságról szóló részben feltüntetettek.
9.1.5. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
9.1.6. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a 9.1 és a 9.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
 
 

10. Szavatosság

 

10.1.Kellékszavatosság
10.1.1. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóvalszemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén azÜgyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alattérvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek atermék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túlkellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.
10.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvételidőpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesíthetiszavatossági igényeit.
10.1.3. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést,kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítéselehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képestaránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést azÜgyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatásarányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél iskijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – aszerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
10.1.4. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra isáttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokoltvolt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
10.1.5. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nemkésőbb, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.
10.1.6. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesíthetikellékszavatossági igényét.
10.1.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül akellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyébfeltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta(számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltatócsak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyisbizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követőenkeletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka azÜgyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztottszavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelteután azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hibamár a teljesítés időpontjában is megvolt.
10.1.8. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hibaszempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatosságiigény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

10.2. Termékszavatosság
10.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló –választása szerint – a 10.1. pontban meghatározott jogot vagytermékszavatossági igényt érvényesíthet.
10.2.2. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miattkellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymássalpárhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítéseesetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozókellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.
10.2.3. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termékkijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatosságiigény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.
10.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalombahozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik agyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
10.2.5. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalombahozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével ejogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkülköteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított kéthónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közléskésedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
10.2.6. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagyforgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.
10.2.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója ésforgalmazója.
10.2.8. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesültermékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatalidőpontjában nem volt felismerhető vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
10.2.9. A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egyokot bizonyítania.

 

 
 

11. Felelősség

 

11.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
11.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
11.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
11.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
11.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
11.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.
11.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.


12. Szerzői jogok


12.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
12.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
12.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
 
 

13. Jogérvényesítési lehetőségek

 

13.1. Panaszügyintézés
Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Ügyfélszolgálat:
Név: Könyvgalaxis Korlátolt Felelősségű Társaság
Levelezési cím: 1043 Budapest, Bocskai utca 26.
Telefonszám: +36 70 5144 324
E-mail cím: ugyfelszolgalat@happily.hu

Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogást a jelen pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.
A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.
A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni.
A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.
A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 12.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, hétköznapokon 08.00. – 17.00. között fogadja.
13.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli (válaszirat küldés és megjelenési kötelezettség).

A szolgáltató székhelye szerint illetékes Csongrád Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefon: +36-62/554-250/118
Fax: +36-62/426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu

Lakcím szerint illetékes békéltető testületek:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hubmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hubekeltetes@fmkik.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-735
Fax száma: (52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: hbkik@hbkik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné, Dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszáma: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.
Telefonszáma: (1)-474-7921
Fax száma: (1)-474-7921
Elnök: Dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-514
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.huzmbekelteto@zmkik.hu

Bírósági eljárás: Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.
Az Ügyfél jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes megyeszékhelyek szerinti járási hivatalokhoz is. E hivatalok elérhetőségei: https://jarasinfo.gov.hu/.
Ha a vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban panasszal kíván élni, akkor igénybe veheti az online vitarendezési platformot (ODR), amely ide kattintva érhető el. A platformon regisztrációt követően, a Szolgáltató e-mail címének (ugyfelszolgalat@konyvgalaxis.hu) megadása mellett küldhető be panasz.
 
 

14. Egyéb rendelkezések

14.1. A Happily.hu online áruház Linux/Windows/CGI alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
14.2. A Szolgáltató szaküzleteiben és internetes áruházában csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.
14.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató módosítás esetén a frissített ÁSZF-et haladéktalanul elérhetővé teszi weboldalán. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.
 
 
Szeged, 2022. augusztus 20.
Könyvgalaxis Kft. és kapcsolt gazdasági társaságai