Nincs engedélyezve a javascript.
Költői képek testamentumai

Költői képek testamentumai

Jelen kötet alapvetően a költői képek - mint képi jelöltjeiket kioltó referenciális effektusok - összetett viselkedésére és kihívásaira igyekszik koncentrálni két évszázad magyar és német lírai terméséből vett, történetileg és poétikailag (műfajilag) jelentősen különböző példák alapján. Azonban nem afféle "képnyomozás" végrehajtása vagy ekphrasziszstratégiák leírása a célja, hanem a költői képek keletkezésjellegő, ugyanakkor jelszerű létmódját a líra textualitásának egyéb központi vonásaival igyekszik összekapcsolni (például a lírai hang alakzataival, az aposztrofikus megszólalás kódjaival, a vers performatív stratégiáival és konfigurációival stb.). Az elemzések figyelembe vesznek költészettörténeti horizontokat, ezen belül például egyes poetológiai koncepciókat, de a médiatörténeti környezet bizonyos vonásait is. A tét nem utolsósorban az, hogy egy nagy tekintélyű esztétikaelméleti hagyománnyal szemben miként lehet úgy rákérdezni a költészet bizonyos alapvető jellegzetességeire, hogy ezeket ne a képzelőerő vagy "az eszme érzéki látszásának" körébe vonjuk (és például "motívumok"-ként tárgyaljuk), hanem reprezentációkritikai nyomatékkal visszautaljuk és - fordítsuk őket (akár a "translatio" értelmében) a költői nyelv textuális medialitásába, megőrizve ugyanakkor ellenállásukat a nyelv (használat) bizonyos elemeivel és kódjaival szemben. A képek eme köztessége láthatatlan differenciákat, kép és szövet közötti, magába a szövegbe áthelyeződő (abban aktivizálódó), nem-megjelenő határokat implikál, vagyis ezek a textuális képek tulajdonképpen e határokon billegnek, egyfajta jelölhetetlen, ám csak nyelvileg tanúsítható túlnanra, mintegy a nyelv másik oldalára utalván.

(Nincs értékelés)
2 900 Ft
Klubár:
2 900
Puhafedeles
Szállítás:
1-7 munkanap
Készleten
Kívánságlistára rakom